KATZENMARK har udviklet et koncept for implementering af bæredygtig handling i både store og små virksomheder, som bl.a. består af:
 

  • Kortlægning og analyse af arbejdsgange og forbrugsmønstre

  • Lokalisering af potentielle gevinster

  • Afholdelse af workshop for at involvere og inddrage


Det giver ejerskab til nærdygtighed og danner grundlag for strategier og handleplaner, som skal lede virksomheden i en mere bæredygtig retning.

Hvordan kommer vi i gang?